Voĉo de kuracistoj (1909-1911)

L'any 1908, el metge esperantista polonès Szczepan Mikołajski era redactor de la revista quincenal Głos Lekarzy (la veu dels metges) a Lwów, llavors ciutat de l'Imperi austrohongarès. Al març d'aquell any, de manera molt modesta i com a suplement gratuït de Głos Lekarzy, va aparèixer el primer número de Vocho de Kuracistoj, dirigida pel propi Mikołajski. La revista s'imprimia sense els diacrítics propis de l'esperanto.

A partir del gener de 1909 (segona jarkolekto), Voĉo de kuracistoj ja es va publicar com a revista completament independent de Głos Lekarzy i ja des d'una impremta que permetia utilitzar tots els diacrítics de l'esperanto. Al novembre de 1909 la revista va superar el miler de suscriptors, una fita important tractant-se d'una revista especialitzada.

Voĉo de kuracistoj va ser orgue oficial de TEKA (Tutmonda Esperantista Kuracista Asocio) fins al novembre de 1910. Al gener de 1911, després del Primer Congrès de TEKA a Augsburg, es va fundar Internacia Medicino, que va esdevenir el nou orgue oficial dels metges esperantistes. Aquesta nova revista, dirigida per Adolf Thalwitzer, va fracassar molt aviat.

Bibliografio de Periodaĵoj en aŭ pri Esperanto conté la següent fitxa de Voĉo de kuracistoj.

13957. Voĉo de kuracistoj. Monata organo por la internacia korespondado de kuracistoj en la aferoj profesiaj, etikaj kaj social-medicinaj. Aperas la 1-an de ĉiu monato. Oficiala organo de TEKA [Tutmonda Esperantista Kuracista Asocio] ĝis la fino de 1910. Lemberg/Lwów, Lviv (AT/PL/UA), jan. 1909- nov.-dec. 1912*, 12 p. 28x19. 36 n-roj. Red. d-ro Stefan Mikolajski. IEMW 700.155-C.Esp. [8113]. Antaŭe: Vocho de Kuracistoj. Fontoj: Oficiala Gazeto Esperantista, 1910 Apr. 25. p. 2 (kovrilpaĝo); La Revuo 1910 Junio, p. 121; Internacia Medicina Revuo,* 1930/2, p. 33.


1909

n-ro 1, januaro 1909, p-oj: 16

n-ro 2, februaro 1909, p-oj: 20

n-ro 3, marto 1909, p-oj: 20

n-ro 4, aprilo 1909, p-oj: 24

n-ro 5, majo 1909, p-oj: 20

n-ro 6, junio 1909, p-oj: 20

n-ro 7, julio 1909, p-oj: 16

n-ro 8, aŭgusto 1909, p-oj: 16

n-ro 9, septembro 1909, p-oj: 24

n-ro 10, oktobro 1909, p-oj: 20

n-ro 11, novembro 1909, p-oj: 16

n-ro 12, decembro 1909, p-oj: 12

1910

n-ro 1, januaro 1910, p-oj: 16

n-ro 2, februaro 1910, p-oj: 16

n-ro 3, marto 1910, p-oj: 16

n-ro 4, aprilo 1910, p-oj: 16

n-ro 5, majo 1910, p-oj: 16

n-ro 6, junio 1910, p-oj: 16

n-ro 7, julio 1910, p-oj: 16

n-ro 8, aŭgusto 1910, p-oj: 16

n-ro 9, septembro 1910, p-oj: 16

n-ro 10, oktobro 1910, p-oj: 16

n-ro 11, novembro 1910, p-oj: 16

1911

n-ro 1, januaro 1911, p-oj: 20

n-ro 2, februaro 1911, p-oj: 16

n-ro 3, marto 1911, p-oj: 16

n-ro 4, aprilo 1911, p-oj: 16

n-ro 5, majo 1911, p-oj: 16

n-ro 6, junio 1911, p-oj: 16

n-ro 7, julio 1911, p-oj: 16

n-ro 8, aŭgusto 1911, p-oj: 16


Jarkolektoj

Jarkolekto 1909, p-oj: 227

Jarkolekto 1910, p-oj: 176

Jarkolekto 1911, p-oj: 132


Felietonoj

D-ro Benedikt Dybowski: «Popola kuracado de sifiliso en Kamĉatka», aldono al n-ro 3 (marto 1909), p-oj: 4

D-ro Jan Stella-Sawicki: «Je noktomezo»; Bronisław Piłsudski: «Nasko, gravedeco kaj aborto ĉe la loĝantoj de la insulo Saĥalin» (I), aldono al n-ro 5 (majo 1909), p-oj: 4

Bronisław Piłsudski: «Nasko, gravedeco kaj aborto ĉe la loĝantoj de la insulo Saĥalin» (II), D-ro Jan Stella-Sawicki: «Sekreto kuracista», aldono al n-ro 7 (julio 1909), p-oj: 4

Bronisław Piłsudski: «Nasko, gravedeco kaj aborto ĉe la loĝantoj de la insulo Saĥalin» (III), D-ro Jan Stella-Sawicki: «La paradizo de Mahometo», aldono al n-ro 8 (aŭgusto 1909), p-oj: 4

Bronisław Piłsudski: «Nasko, gravedeco kaj aborto ĉe la loĝantoj de la insulo Saĥalin» (IV), D-ro Jan Stella-Sawicki: «En tria semajno post la edziniĝo», aldono al n-ro 8 (aŭgusto 1909), p-oj: 4, D-ro Fels: «Aforismoj kuracistaj», aldono al n-ro 12 (decembro 1909), p-oj: 4

Publicacions digitalitzades

Kataluna Esperantisto

Kolektado

Bulteno de Barcelona Stelo

Orienta Azio

Argentina Esperantisto

La Suno Hispana

Popola Fronto

Informa Bulteno

Comissariat de Propaganda

Proleta Voĉo

Fenikso i La Verda Lupeo

Voĉo de kuracistoj

© Ana M. Molera, 2013-2018