Titolo

Amsterdama Pioniro

Titolaldono

Officieel Organ der Unua Amsterdama Societo Esperantista

Eldonloko

Amsterdam

Eldoninto

La Estonto Estas Nia

Formato

22x14 cm

Paĝoj

12-20 p.

Respondeculoj

H. Blok
J. de Haan
G. Anneveldt Jr

Jaroj

1907-1908

Lingvoj

Esperanto
Nederlanda

Ŝlosilvortoj

#nederlando #bulteno

Rilataj

La Holanda Pioniro
Holanda Esperanto Pioniro
Esperanto Nederland
La Holanda Pioniro

Priskribo
BPE, 2020

452. Officiel orgaan de Eerste Amsterdamsche Esperantisten-Vereening. Provizora organo de Unua Amsterdama Societo Esperantista, "La estonto estas nia" (L.E.E.N.), en la lingvoj nederlanda kaj Esperanto. La societo estis fondita en Utrecht sub prezido de Dreves Utterdijk. Amsterdam (NL), aŭg 1907 - junio-julio 1908, 12-20 p. 22x14, 12 n-roj. Red. Heiman Block (1907), kaj s-roj J. De Haan, Anneveldt Jr. kaj Singel (en 1908). IEMW 705.181-B.Esp. (HEM (277), Biblioteko Hodler (UEA). [215]. Poste: La Holanda Pioniro. Fontoj: Lingvo Internacia, 1908/2, p. 91; Stojan (3429), krome p. 329; Takács (16); Enciklopedio de Esperanto, p. 56; La Praktiko, 1937 sep. p. 13.

Ekzempleroj

1908: 11-12