Listo de periodaĵoj en nia biblioteko

Jen listo de periodaĵoj en nia biblioteko. Por pli detalaj bibliografia datumoj nepre konsultu nian katalogon.

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G-Ĝ] [H-Ĥ] [I] [J-Ĵ] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S-Ŝ] [T] [U] [V] [Z]

ABC de ESPERANTO, Skriba kurso. Osijek (YU/HR).1946:n-ro.5.{1440}

ABOCO, Wroclaw, (PL), Speciala aldono al Tamen. 1964:n-ro. 1, 2, 5, 7/8, 10. 1965: n-ro. 11, 12, 14, 15. {5}.

ABONU KAJ ABONIGU “EL POPOLA ĈINIO”, Pekino (CN), 1980., 1983 ĝis 1989, 1991, 1992, 1994, 1997, 1998, 2000. {6}

ACTIVITEITEN/INLICHTINGEN, Antwerpen (BE). Aldono al “Esperanto-Panorama” 1980: n-ro. 1, 2, 3, 4. . Antaŭ kaj poste Inlichtingen/Activiteiten. {2069}

ACTIVITES DES CLUBS, Charleroi (FR), Aldonaĵo al “L´Esperanto en Marche” 1980: n-ro. 1, 2, 3. {2068}

ACTIVITES DES CLUBS AFFILIÉS À L´ASSOCIATION POUR L ´ESPERANTO, Charleroi. (FR).Aldono al “L´Esperanto en Marche”. 1981:n-r. 1, 2, 3, 4, 5. 1982: n-ro. 1, 2, 3, 4, 5. {2067}

ADRESARO, Dana Esperanto Asocio (DK). 1969, 1970, 1971, 1974. {366}

ADRESARO, Directorio de los asociados a la Federación Española de Esperanto, Valencia, (ES), 1957, 1962, poste Directorio, Zaragoza, 1967, Madrid, 1975, 1982 . {372}

ADRESARO, Hispanaj Esperantistoj (ES) 1950 ?, 24p. {370}

ADRESARO, AERA, Coincy (FR), 1996 dec. {895}

ADRESARO DE AZIAJ ESPERANTISTOJ, Jokohamo (JP).1998 feb.{365}

ADRESARO DE ESPERANTISTAJ FAMILIOJ. Hodmezovásárhely (HU). 1979. {2096}

ADRESARO DE FIRMOJ KIUJ UZAS ESPERANTON EN LA INTERNACIAJ RILATOJ, (C.E.K.I.T.), Milano (IT), 1960. {359}

ADRESARO DE HISPANAJ ESPERANTAJ ASOCIOJ, Madrid (ES). 1992, Adresaro de Hispanaj Esperantaj Grupoj, Mar. 1994, Nov. 1995, Jun., 1997 Adresaro de Esperantaj Grupoj, 1999. {371}

ADRESARO DE J.E.I., Japana Esperanto-Instituto, Tokio (JP), 1929 Sep. {360}

ADRESARO DE KASTORA KLUBO, Warsovio (PL) 1981 ? 1982 ?. {369}

ADRESARO DE LA ESPERANTISTOJ, Serio XVI, Varsovio (PL) 1896. L.L.Zamenhof, 47p., Serio XVII (provizora folieto n-ro. 1) 11p., Serio XVIII 22p., Serio XIX, Nurnberg, 1899, 23p., Serio XXVII, 1906 - 1907, 63p., Serio XXVIII, 1907-1908, 55p. Serio XX, ĝis Serio XXVI. (represoj) Antaŭ: Adresaro de la personoj kiuj ellernis la lingvon “Esperanto”. {2071}

ADRESARO DE LA KONFERENCANOJ, VI-a. Internacia Konferenco de la Neŭtrala Esperanto-Movado, Strasburg ( DE), 1980, 26 jul. - 1 aŭg.{840}

ADRESARO DE LA KONGRESANOJ DE U.K., Boulogne-Sur-Mer (FR) 1905, Nürnberg(DE) 1923, Wien (AT) 1924 . {357}

ADRESARO DE KRISTANA ESPERANTISTA LIGO INTERNACIA, (KELI), Britisch section, 1983 .{358}

ADRESARO DE LA PERSONOJ KIUJ ELLERNIS LA LINGVON “ESPERANTO”, Varsovio (PL), 1889, serio I (n-ro. 1 ĝis 1000), 39p. redaktis L.L.Zamenhof. En “La Esperantisto” 1892 - 1895 de serio II ĝis serio XVI (1001 ĝis 3030) . Krom serio XIV. Poste: Adresaro de la Esperantistoj. {356}

ADRESARO DE SAT.Paris (FR). 1985-1986. 2008. {2051}

ADRESARO DE SUDOKCIDENT-GERMANA ESPERATO-LIGO, (SOL), Wiesbaden (DE), 1928/29 (1) poste: ESPERANTO ADRESARO 1931/1932 kaj 1932/1933. {1114}

ADRESARO DE T.E.K.A.-anoj. Tutmonda Esperantista Kuracista Asocio.Varsovia, (PL), 1913 . {364}

ADRESARO, HEJS, Junulara sekcio de Hispana Esperanto-Federacio, Bilbao (ES), 1974 .{373}

ADRESARO. Laŭte, Laroque Timbaut (FR), 1980, 1981, 1982. {368}

ADRESARO POR INTERNACIAJ VOJAĜANTOJ, Montreuil (FR), M. Retot, 1959 {839}.

ADRESARO, Tutmonde, Terrassa (CAT, ES) 1990/1991, 1994/1995, 1-a kaj 2-a. kajero .{361}

ADRESLIBRO DE POLLANDAJ ESPERANTISTOJ, Varsovio (PL), 1931. {363}

AEI, Librolisto, Córdoba (AR), 1982:n-ro.1, 2, 3, kaj junia aldono al n-ro.1, 1983:n-ro. 4 . {3}

A.E.L., Informas, Córdoba (AR), 1986:n-r.6, 1987: n-ro. 7. {2}

AFRIKA ESPERANTISTO, Alĝerio, 1907:julio n-ro.3. {8}

AFRIKA REVUO, Leopolville (CD), 1965:januaro n-ro. 1(4). {104}

AFRIKA REVUO, Casablanca (MA). 1947:n-ro.2/3, 4/5, 6/9, 10, 11/12. {101}

AFRIKA VOĈO, Pretoria (Sud-Afriko). 1945:n-ro.2, 1946:n-ro.3. {131}

AFRIKUME. Les Chaux- de- Fonts (CH). 2006:n-ro.2, 3, 2007:n-ro.4. {1153}

AGADO, Jihlava, (CS/CZ), 1961:n-ro. marto, n-ro. 3 julio. {132}

AGITANTO, Kronstadt (PL), 1921:n-ro.14. {133}

AGU KAJ FIDU, Utrecht (BE), 1989:n-ro.jul./aŭg. 1990:n-ro.113, 114. {127}

A.K.K.E., Amsterdam (NL), 1971:n-ro.aŭg, okt.. 1972:n-ro.jan., mart., maj., jun., aŭg., sep., okt., nov., 1973:n-ro.jan., mart., apr., maj., jun., aŭg-sep.

1974:n-ro.jan., mart., apr., 1976:n-ro.dec. 1977:n-ro.sep., okt., dec.. 1978:n-ro.jan., feb., mart., apr., maj., jul-aŭg., sep.-okt., nov.-dec. 1978/1979:n-ro. dec.-jan. {4}

AKTIV AMERIKO, Campinas (BR), 1981:n-ro.1. {128}

AKTOJ DE LA AKADEMIO. Rotterdam (NL). N-ro. 9, 10. {2088}

ALBANA ESPERANTISTO, Tirana (ALB), 1991:n-ro. Julio enkonduka numero. Decembro 1991 n-ro. 1. 1983:n-ro. 1 jul. {124}

ALBUMO DE (LA) BULGARAJ ESPERANTISTOJ, Sofio (BG). 1923, 1929. 1939. {1063}

ALBUMO PRI GERMANAJ MILITKAPTITEJOJ. Berlin(DE). 1916. {2239}

ALDONAĴO DE “DIO BENU”. . Ĉeĥio. 1994:n-ro.1. {668}

ALDONO AL ESPERANTAJ SCIIGOJ, Berlino (DE), 1904:n-ro.1 jul./aŭg.. {143}

ALDONO AL EŬROPA ESPERANTO-REVUO. Nürnberg (DE). 1977:n-ro.2.{2255}

ALDONO DE “ESPERANTISTA VOĈO”. Krakow (PL). 1918:n-ro.1. {472}

ALDONO AL INTERNACIA KULTURO, Sofia (BG), 1948:n-ro.3, 4, 5, 6-7. {112}

ALDONO AL ICK-CIRKULERO, Ĝeneve.(CH), 1930:n-ro.64, 64(2), 65 , 71, 71(2), 75, 79, 84.. {130}

ALDONO AL I.P.R., Leipzig (DE), 1930:n-ro.7, 1931:n-ro.9, 12, 1932:n-ro.15, 16. {111}

ALDONO AL LA BULTENO de la França Esperanto Societo por propagando de Esperanto, Paris (FR), 1922:n-ro.1, 2, 3, 4, 5. {110}

ALDONO AL Nº 12 DE LA ESPERANTISTO, Nürnberg (DE), 1890:n-ro.1. {165}

ALDONO AL OFICIALA GAZETO. Washington ( US). 1911:apr. {2040}

ALDONO DE EL POPOLA ĈINIO, Pekino, (CN) 1965:n-ro. 3, 4. {139}

ALDONO DE LA LABORISTA ESPERANTISTO, Hannover (DE) 1921:n-ro.2, 4, 5, 9, 10, 11, 12. 1922:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6. {117 }

ALDONO THE BRITISCH ESPERANTIST, Londono (GB), 1906:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. {55}

ALĜERIA STELO, Alĝerio, 1905:n-ro.8. {106}

ALIĜILO INTERNACIA KONFERENCO DE LA NEŬTRALA ESPERANTO-MOVADO. 1978, 1981, 1983, 1984, 1986, 1987, 1990 ĝis 1995, 1997 ĝis 2010. {2246}

ALIĜILO T.E.J.O./K.E.R.. 1992, 1993, 1995, 1996. {2247}

ALIĜILO TEJO KONGRESOJ. 1957, 1984, 1987, 1990, 1996, 1997, 1998. {2248}

ALIĜILOJ Universalaj Kongreso:1906, 1911, 1912, 1913, 1914, 1926, 1927, 1928, 1929, 1933, 1937, 1961, 1963, 1971, 1975, 1977, 1978, 1980, 1981, 1982, 1984, 1985, 1987, 1989, 1990, 1991, 1995 ĝis 2011. {464}

ALILANDEN, Marmand (FR), 1955:n-ro.1. {134}

AL LA NOVA ETAPO, Pekino (CN), 1986:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6. {164}

AL LA PACO, Milano (IT), 1958:n-ro.4, 5. 1959:n-ro.8/9. 1960:n-ro.14, 15. 1961:n-ro. 16. 1962:n-ro.19, 20, 21, 22. 1965:n-ro. 27. {146}

ALMANAKO U.L., Den Hagg (NL), 1948, 1954, 1957, 1958. {675}

ALMANAKO LORENZ, Rio de Janeiro (BR), 1981 ĝis 1988, 1992, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002 . {674}

ALUMETO, Montreal (CAN), 1983:n-ro.1, 2, 4/5, 6. 1984:n-ro.7/8, 9, 10, 11. 1985:n-ro.12, 16. {149}

AMERICAN ESPERANTO JOURNAL, THE, Boston (USA), 1908:n-ro. 1(13)januaro. {129}

AMERICAN ESPERANTO MAGAZINE, New York (USA), vidu Amerika Esperantisto

AMERIKA ESPERANTISTO, Oklahoma, Chicago, Washington (USA),

Vol.1:1, 5, 6. Vol2: 3, 4, 5, 6. Vol.3:3, 4 . Vol. 5:6 numeroj. Vol. 6: 6 numeroj.Vol. 7: 6 numeroj. Vol. 8: 6 numeroj. Vol.9:1, 2, 4, 5, 6. Vol. 10: 6 numeroj. Vol 11: 6 numeroj. Vol.12: 6 numeroj.Vol.13: 6 numeroj. Vol.14:6 numeroj. Vol.15: 6 numeroj. Vol. 16:65. Vol.17: 5 .Vol. 18: 6 numeroj, Vol. 25:oktobro, Vol. 26: julio/aŭgusto, Vol. 27:januaro, Vol. 31:januaro/februaro, Vol. 32:septembro/oktobro, decembro, Vol.33:marto, aprilo/majo, aŭgusto/septembro, decembro, Vol.34:marto/aprilo, majo/junio, julio/aŭgusto, septembro, oktobro, Vol. 35:novembro, januaro, februaro, marto, aprilo. (5), Vol. 36: 6 numeroj, Vol. 37:novembro, decembro, februaro, marto, aprilo, Vol. 39:februaro, marto, aprilo, majo, Vol. 40: julio, aŭgusto/septembro, Vol. 41:januaro/marto, Vol.42:septembro/oktobro, marto/aprilo, majo/junio, Vol.43: novembro/decembro, januaro/februaro, julio/aŭgusto, Vol.44:septembro/oktobro, novembro/decembro, januaro/februaro, marto/aprilo, majo/junio, Vol.45:januaro/februaro, marto/aprilo.Vol.46:septembro/decembro. AMERICAN ESPERANTIST THE, Vol. 48 (4), AMERICAN ESPERANTIST, Vol. 58: 6 numeroj, Vol. 59:6 numeroj, Vol. 60: 6 numeroj, Vol. 61: 6 numeroj, Vol.62: 6 numeroj, AMERICAN ESPERANTO MAGAZIN, Vol.63: jaro 1949: 6 numeroj, Vol. 64: 4 numeroj. Somera eldono aŭgusto 1950. Vol.65: 7 numeroj, Vol. 66: 6 numeroj, Vol. 67: 6 numeroj, Vol. 68: 6 numeroj, Vol.69:5 numeroj, Vol. 70: 6 numeroj, Vol. 71:5 numeroj, Vol.72: 3 numeroj, Vol. 73:n-ro.1, 2, 4, Vol. 74: n-ro.1, 3-4, Vol 75:n-ro. 1-10, 11-12, Vol 76:n-ro.1-2, 3-4, 5-8, 9-10, 11-12.{162}

AMIKA LETERO, Sant Pau D´Ordal (CAT, ES), 1983:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. {166}

AMIKOJ DE ESPERANTO, Paris (FR), 1955:n-ro.1. {144}

AMSTERDAMA PIONIRO, Amsterdam (NL), 1908:n-ro. 11/12. {107}

ANARKIO. Informa Monata Bulteno. Campinas (BR).2010:n-ro.1. 2011:n-ro.5, 6, 7, 9. [2260]

ANDAJ ONDOJ, Bogotá (KOL), 1983:n-ro. Jul./aŭg, 1987:n-ro.jul., 1988:jan./feb., mar./apri., maj./jun. {219}

ANDA LUMO, San Cristóbal (VEN), 1910:n-ro.1 Apr. {113}

ANNUAIRE DE La SOCIETE FRANCAISE P.P. DE L´ESPERANTO, Paris (FR), 1933. {676}

ANONCA BULTENO ESPERANTISTA, Ĝenéve (CH), 1924:n-ro. 1 mar. {135}

ANONCA BULTENO DE ELLERSIEK & Borel, Ĝenéve (CH), 1925:n-ro.4 apr. {137}

ANONCA BULTENO DE LA BRITA ESPERANTISTA ASOCIO, London (BR), 1925:sep. {138}

ANONCA BULTENO DE FERDINAND HIRT & SOHN ESPERANTO - FAKO, Leipzig (DE).1924:n-ro.3 {136}

ANSTATAŬANTO DE LA JUNA PENSO. (NL).1955:n-ro. aŭg-sep-okt. {2081}

ANTAŬEN, Córdoba(ARG))1982:n-ro.nov., dec. 1983:n-ro.jan./mar., apr./maj. {210}

ANTAŬEN. Córdoba (AR). (elektronika eldono). 1999:n-ro. 79(e-3)

ANTAŬEN, Hamburg (DE), 1913:n-ro.9, 10. 1914:n-ro.3, 5, 6. 1919:n-ro. 6, 7. {98}

ANTAŬEN, Beziers (FR), 1921:n-ro.1. 1922:n-ro.4. {114}

ANTAŬEN. Napred. Osijek (YU/HR).1946:n-ro.31.{1438}

ANTAŬEN, Revuo de la Avilesa Esperanto – Grupo Avilés (ES), 1988 – 2007:n-ro.1 ĝis n-ro. 38. 2008:n-ro. 40. {163}

ANTAŬEN ĈIAM, Voorburg (NL), 1965:n-ro.14. 1966:n-ro.20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28. 1967:n-ro. 29, 31. 1968:n-ro.38, 41, 45. {99}

ANTAŬEN ESPERANTISTOJ, Lima (PE), 1903 ĝis 1906:n-ro. 1 ĝis n-ro. 42. 1907:n-ro.43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54. 1908:n-ro.56, 58, 62, 63. 1909:n-ro.70, 71, 73, 74, 7576, 77, 78. 1910:n-ro.80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 1911:n-ro.91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102. 1912:n-ro.104, 105, 106, 107, 108, 110, 111/112, 113/114 1912 . 1913:n-ro.115/116, 117/118, 119, 120, 122, 123, 124. {150}

ANTENO, LA, aldono al Heroldo de Esperanto, Koln (DE), 1932:2 numeroj, 1933:2 numeroj, 1934:2 numeroj.{142}

ARALDO ESPERANTISTA, L´, Arezo (IT), 1926:n-ro.2. 1927:n-ro.1. {148}

AREK, Membrolisto, Solna, 1972. {678}

ARĜENTA FILIKO, Aukland (NZL), 1994:n-ro.2, 1995:n-ro.3. 1996:n-ro. 4, 1998:n-ro.6. {122}

ARBEITER-ESPERANTIST, DER, Hannover (DE), 1920:n-ro. 12, 1921:n-ro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1922:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1924:n-ro.2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. 1927:n-ro.12. {119}

ARBETAR ESPERANTISTEN, Stockholm (SE), 1937:n-ro. 1 ĝis n-ro.12. 1938:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1939: n-ro. 1 ĝis n-ro. 12. 1940:n-ro. 1, 2, 3, 4. 1946:n-ro.1, 4, 10, 12. 1947:n-ro.4. 1948:n-ro.4/5, 8/9, 10-11, 12. 1949:n-ro.1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12. 1950:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6/7, 8, 9/10. 1951:n-ro.1/2, 3, , 5, 6/7, 8, 9/10. 1952:n-ro.3-4, 5-67-8, 9. 1953:n-ro.1, 2/3, 4/5, 6/7, 8-10. 1954:n-ro.1/2, 3/4.{115}

ARBEITER - ESPERANTIST, Leipzig (DE), 1928:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1929:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1930:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 1931:n-ro.3, 5, 6, 9. 1932:n-ro.3, 4, 6, 7, 10. {118}

ARGENTEJO INFORMAS, Buenos Aires (ARG), 1982:n-ro.1, 2, 3, 4. {121}

ARGENTINA ESPERANTISTO, Bahia Blanca (ARG), 1917:n-ro.1, 2/3, 4/5, 6, 7-9. 1918:n-ro.5/6(17/18). 1919:n-ro. 32. 1920:n-ro.34, 35, 36, 37. 1921:n-ro. 39. 1926 dua epoko:n-ro.1, 2, 4, 6, 7. 1927:n-ro.8, 9, 10, 11, 13/14, 15, 18, 19. 1928:n-ro.22, 23, 24/25, 26/27, 30. 1929:n-ro.36/37. 1930:n-ro.51-56. 1931:n-ro.57-59, 60-64, 65-69. 1932:n-ro.72/73, 74/75, 76/77. 1933:n-ro. 82/83, 86, 87. 1938:n-ro.146/147, 148/149, 150-154. 1939:n-ro. 155-158, 159, 161, 162-164, 165-167. 1940:n-ro.168-170., 1941:n-ro.188. 1942:n-ro. 200-202. 1944:n-ro.215-219, 220-223. 1945:n-ro.230. 1946:n-ro. 231-235, 236/237, 238-239, 240-242. 1952:n-ro.267, 268/269. 1953:n-ro.273/274, 275/276. 1954:n-ro. 277/278, 279-282, 283/284, 285//86, 287/288. 1958:n-ro.325/326, 327, 331, 332, 335. 1959:n-ro.339-341. 1960:n-ro.343, 344, 345, 346. 1962:n-ro. 350. 1963:n-ro.351, 352. 1964:n-ro.354, 355. 1965:n-ro.356. 1966:n-ro.358, 359. 1967:360, 362. 1968:n-ro.363, 364, 365. 1969:n-ro. 4 (apr.). 1970:n-ro.1-3(okt.), (BULTENO actividad de la Liga 1970). 1971:n-ro.1(feb.), 369.1972:n-ro.370. LIGA ARGENTINA DE ESPERANTO.Rosario. 1975:jan. 1976:sep. 1977:n-ro.371, 372, 373. ARGENTINA ESPERANTISTO 1978:n-ro.374, 375, 376. 1979:n-ro.377, 378, 379, 380. 1980:n-ro.381, 382. 1981:n-ro.383, 384, 385. 1982:n-ro.386, 387, 388. 1983:n-ro.389. 1984:n-ro.390. 1986:n-ro.393 {109}

ARGENTINA FESTIVALO DE ESPERANTO. Rosario (AR) 1979 (programo). {2168}

ARGENTINA ESPERANTO KONGRESO. Córdoba 1977. Venado Tuero 38-a. 1978. Chacabuco 1979. {1721}

ARGUSO, Mexico (MX). 1923:nov./dec., 1924:mar./apr., jul./aŭg. {147}

ARIZONA SUNO, Tempe (USA), 1991:n-ro.1, 2, 3. 1992:1(4). {153}

ASISTILO, Puyricard (FR), 1990:n-ro.5, 6. 1991:n-ro.7, 8. 1992:n-ro.10. 1994:n-ro.15, 16. 1995:n-ro.17, 18. 1996:n-ro.19. 1997:n-ro. 20. 1998:n-ro.21, 22. 1999:n-ro.23, 24. 2000:n-ro.25, 26. {105}

ASISTILO HEJMOJ, Balagué (FR), 1997 ĝis 2001: n-ro.10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. {375}

ATAK-en, Butlletin de la Fondation “André Renard” Liege (BE), 1993: unu numero. {158}

ATEISMO, San Francisco, (CAL. USA), 1988:vol. 1: n-ro.1. 1989: vol.1: n-ro. 3. 1990: vol2: n-ro. 2(5), n-ro.3(6). {102}

ATTI E RELAZIONE DEI...CONGRESONAZIONALE DI ESPERANTO. XIV Udine, apr. 1930. XV Como, sep./okt. {2178}

AŬDU - RAPORTO, Amstetten (AT), 1945:n-ro. 1, 1946:n-ro.2, 3, 4, 5. {100}

AŬRORO, Barcelona (CAT, ES), 1981:n-ro. 10, 1985:n-ro. 1, n-ro. 13, dec. 1999. {123}

AŬRORO, Vizovice (CS/CZ), 1945:n-ro.2. 1946:n-ro.1-2, 3. {108}

AŬRORO, Praha (CS/CZ). Esperanto-revuo por blinduloj: du numeroj. {140}

AŬSTRIA ESPERANTO-RAPORTO, Wien (AT), 1922:n-ro.1, 2, 3, 4. 1923:n-ro.5. {145}

AŬSTRALIAN ESPERANTIST, THE, Manly, Melbourne (AUS), 1958:n-ro.2(82), 3(83), 4(84)5(85), 6(86). 1959:n-ro.centenary, 10(90), 11(91), 12(92). 1960:n-ro. 15(95), 18(98). 1961:20(100), 21(101), 22(102), 23(103), 24(104), 25(105). 1962:n-ro. 26(106), 27(107), 29(109), 30(110), 31(111). 1963:n-ro. 32(112) ĝis 65(145). De 67(147) ĝis 131(211), 133(213), 136(216), 137(217), 140(220), 141(221), 144(224), 145(225), 150(230) 152(232), 153(233), 155(235), 163(234), 164(244), 165(245), 166(246), 170(250), 173(253) ĝis 212(292), 217(297), 218(298), 219(299), 221(301), 222(302), 223(303), 226(306), 233(313), 238(318). {152}

AŬSTRIA ESPERANTISTO, Wien (AT), 1910:n-ro.1, 2, 3, 4. {161}

AŬSTRIA ESPERANTISTO, Kronenburg (AT). 1924: aŭg. ĝis dec..1925. 1926 ĝis 1932 . 1933:n-ro. 1, 2, 3, 7. 1934 ĝis jan. 1938. {30}

AŬSTRIA ESPERANTO-INSTITUTO, Wien (AT). N-ro.: 2, 3, 4 {103}

AŬSTRIA ESPERANTO-INSTRUISTO, Wien (AT). 1961:n-ro.jul./okt. {177}

AŬSTRIA ESPERANTO-KONGRESO. Franzensbad (AT) Programo por la kvara tutaŭstria Esperanto-Kongreso Pentekoste 1914. Graz (AT) Koran Bonvenon en Graz: Programo 1949. Wien (AT) Informilo kaj Aliĝilo 1950. {2179}

AŬSTRIA ESPERANTO-REVUO, Wien (AT). 1946:n-ro.1, 2-3, 4/5. 1947:n-ro.1/2, 3/4, 5/6, (sonderfolge 1), 7-9, 10-12. 1948:n-ro.1-3, 4-6, 7-9. 1949:n-ro.1/2, 3/4, 5/6, 7-9. 1950 ĝis 1965, 1966:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6. 1967:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6. 1968:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6. 1969:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6. 1970:n-ro.1, 2, 5. 1971:n-ro.1, 3-4, 5. 1972:n-ro.1, 2, 4-5, 6. 1973:n-ro.1, 2, 3-4, 5, 6. 1974:n-ro.1, 2, 3, 4. 1975:n-ro.1-3, 4-6, 7-9, 10-12. 1976:n-ro.1-3, 4-6, 7-9, 10-12. 1977:n-ro.1-3, 4-6, 7-9, 10-12. 1978:n-ro.1-3, 7-9, 10-12. 1979:n-ro.4-6, 7-9, 10-12. 1980:n-ro.1-3, 4-6, 7-9, 10-12. 1981:n-ro.1-3, 4-6, 7-9, 10, 12. 1982:n-ro.1-3, 4-6, 10-12. 1983:n-ro.1-3, 4-6, 7-9. 1985:n-ro.1-3, 4-6, 10-12. 1986:n-ro.10-12. 1988:n-ro.1-3, 7-9. 1991:n-ro.7-9. 1992:n-ro.7-9. 1995:n-ro.10-12. 1996:n-ro.1-3.{116}

AŬTO - REVUO, Wilrijk - Antwerpen (BE), 1966-1967:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. {151}

AVANCO, La Habana (KUB), 1989:n-ro.1. 1990:n-ro.1, 3. 1991:n-ro.1, 2. {159}

AZMA INFORMILO, Tehran-Cholnok (IR). N-ro. 18, 23, 24. {125} (2).

ALDONA ALFABETA LISTO DE PERIODAĴOJ KUN KONSTANTA ESPERANTA-FAKO, RUBRIKO ALDONO, KURSO AŬ RESUMO

ABC, Madrid (ES).

-3 junio 1961. “Asociación de Esperanto candidata al Nóbel”

-6 julio 1961. “De interés para quienes piensan emigrar a Suiza”

-4 decembro 1969 “ Museo Español de Esperanto”

-17 oktobro 1972. Esperanto.

“Primer Museo Esperantista de España”.

ACROS FRONTIERS. Bulletin of the World Constitution and Parliament Association. Lakewood (US).

-junio 1949

-decembro 1977

-marto 1978.

ACTUALIDADES. Málaga (ES).

- 1909.Foto esperantistas en Cartagena.

AGENDA D´ACTIVITATS DEL MOIANÈS. Moià. (CAT, ES)

-juny 2006. “Xerrades en Esperanto”.

ALERTA. Torrelavega (ES).

-27 diciembre 1990. “ 25 personas finalizan el Curso de Esperanto impartido en la capital del Besaya”

ALGO, Barcelona (CAT, ES).

-1971”Cursos de Esperanto por Correspondencia” 1972 “Cursos de Esperanto por Correspondencia”

1976 “Un sueño inalcanzado por la humanidad, las lenguas Universales” . Red:Vladimir Huber.

ALHAMBRA, Granada (ES).

-1952 “La dekdua Hispana Kongreso de Esperanto”.

“Por el idioma al corazón”, Red:Manuel Ruíz Cubiles

“Aprenda Vd. Esperanto”.

ALREDEDOR DEL MUNDO. Madrid (ES).

-1900 marzo. “El nuevo idioma Universal”

ANDALUCIA ILUSTRADA. Sevilla (ES).

-1918 “Caseta de los Esperantistas”. “2º Congreso regional de los Esperantistas de Andalucia”.

ARAGÓN MÉDICO, Zaragoza (ES).

-1987 “Galeria de médicos eméritos: Fernando de la Puente Solsona”. Red: Ignacio Paricio Frontiñan

ARBOR, Madrid (ES).

- 1962 enero “Qué es el Esperanto”(14 paĝoj) Red: Jaime de la Fuente.

¡ARRIBA ESPAÑA!. Olot (CAT, ES).

-13 majo 1961. “Congreso de Esperanto”.

ASTURIAS, Avilés (ES).

- 7 agosto 1991. “El Esperanto optará al premio Principe de la Concordia de 1992”. Red: Alvarez-Buylla.

-29 enero 2000. “Nueva edición de la revista de los esperantistas avilesinos”

“ El Grupo Esperantista de Avilés publica un nuevo número de su revista Antaŭen”

“Los Esperantistas celebraron ayer su fiesta de la fraternidad”.

“Nuevo número de la revista del Grupo Avileso “Antaŭen” de Esperantistas”

“Una Esperantista Cubana recibida por el Grupo Avilesano de Esperanto “Antaŭen”.

AUSONA informativa. Vic (CAT, ES).

- 27 febrero 1971 “Curso de Esperanto”.

AVVISO L´. Novara (IT).

-1955.Esperanto

AVUI, Barcelona CAT, ES).

- 8 octubre 1968 “L´Esperantisme reneix a Catalunya”. Red: Josep Mª Figueres

-12 novembre 1980 “ L¨Esperanto, contra la discriminació lingüística, Jocs Florals i aplec a Vilanova i la Geltrú. Red: Xavier Capdevila

-1 novembre 1983 “Avui es Clou a Sabadell el XIX Congrés Català D´Esperanto” Red: Laia González

-10 desembre 1987 “ Celebració dels 100 anys de l´esperanto.

-1993 “Sempronio i l´Esperanto” Red: Josep Virgili i Batlle

-7 maig 1994 “Estació de metro Dr. Zamenhof

-4 agost 1995 “Civilitzats tanmateix” Red: Manuel Casanoves Casals

AYER, Jerez de la Frontera (ES),

-28 abril 1961 “Internacional de Esperanto”

ALDONA LISTO DE LA GAZETOJ POR ALIAJ MONDLINGVOPROJEKTOJ

ANGLO-LAT

ANGLO-LAT. San Diego (US) . 1972:n-ro.jul.

IDO

AMIKO. Berlin(DE). 1971:n-ro.2.

Ĉi rilate

Katalogo

© Ana M. Molera, 2013