Kataluna Esperantisto (1910-1917)

Kataluna Esperantisto és actualment l'orgue oficial de KEA (Kataluna Esperanto-Asocio) i apareix des de 1982, just després de la fundació de l'actual asociació catalana. Cal parlar, tanmateix, d'una publicació més històrica, doncs KEA és de fet hereva de Kataluna Esperantista Federacio (KEF), l'associació que va editar Kataluna Esperantisto des de l'any 1910.

Tot i que no s'esmenta cap nom de responsable en les 16 pàgines del primer número, el cap de redacció era Doménech Serdá. Durant aquesta primera època es van publicar un total de 71 números d'entre 16 i 24 pàgines en format 24x17 cm. Dins de KE va aparèixer des de juny del 1912 el suplement Bulteno de Barcelona Stelo, redactat per Josep [Jozefo] Grau. Després de la prematura mort de Serdá, Frederic Pujulà i Vallés se'n va fer càrrec de la direcció de KE, oficialment des de gener de 1912. Quan Pujulà va ser mobilitzitat per l'exèrcit francès durant la primera guerra mundial, la revista la dirigí Josep Grau.

Kataluna Esperantisto es va convertir també en orgue oficial de Baska Esperanta Federacio des del doble número 61-62 (octubre-novembre 1915) i d'Aragona Esperantista Federacio des del doble número 67-68 (abril-maig 1916).

Amb data gener-abril 1917 va veure la llum el darrer número d'aquesta primera època de Kataluna Esperantisto. La notícia de la mort de Ludoviko Zamenhof va marcar també la desaparició de la publicació dels esperantistes catalans fins 1921.

Cliqueu als enllaços verds per descarregar o llegir els arxius PDF. Consulteu també els afegits i suplements a la part inferior d'aquesta pàgina.

1910

n-ro 1, januaro-aprilo 1910, p-oj: 16

n-ro 2, majo 1910, p-oj: 16

n-ro 3, junio 1910, p-oj: 32

n-ro 4, julio 1910, p-oj: 16

n-ro 5, aŭgusto 1910, p-oj: 16

n-roj 6-7, septembro-oktobro 1910, p-oj: 32

n-ro 8, novembro 1910, p-oj: 16

n-ro 9, decembro 1910, p-oj: 16

1911

n-ro 10, januaro 1911, p-oj: 16

n-ro 11, februaro 1911, p-oj: 16

n-roj 12-13, marto-aprilo 1911, p-oj: 32

n-ro 14, majo 1911, p-oj: 16

n-ro 15, junio 1911, p-oj: 16

n-roj 16-17, julio-aŭgusto 1911, p-oj: 32

n-ro 18, septembro, p-oj: 16

n-ro 19-20, oktobro-novembro 1911, p-oj: 32

n-ro 21, decembro, p-oj: 16

1912

n-ro 1 (22), januaro 1912, p-oj: 16 + IV

n-ro 2 (23), februaro 1912, p-oj: 16 + IV

n-ro 3 (24), marto 1912, p-oj: 16 + IV

n-ro 4 (25), aprilo 1912, p-oj: 16 + IV

n-ro 5 (26), majo 1912, p-oj: 16 + IV

n-ro 6 (27), junio 1912, p-oj: 16 + IV

n-roj 7-8 (28-29), julio-aŭgusto, p-oj: 36 + IV

n-ro 9 (30), septembro 1912, p-oj: 16 + IV

n-ro 10 (31), oktobro, p-oj: 16 + IV

n-ro 11 (32), novembro, p-oj: 16 + IV

n-ro 12 (33), decembro, p-oj: 16 + IV

1913

n-ro 1 (34), januaro 1913, p-oj: 16 + IV

n-ro 2 (35), februaro 1913, p-oj: 16 + IV

n-ro 3 (36), marto 1913, p-oj: 16 + IV

n-ro 4 (37), aprilo 1913, p-oj: 16 + IV

n-ro 5 (38), majo 1913, p-oj: 16 + IV

n-roj 6-7 (39-40), junio-julio 1913, p-oj: 32 + IV

n-ro 8 (41), aŭgusto 1913, p-oj: 16 + IV

n-roj 9-10 (42-43), septembro-oktobro 1913, p-oj: 32 + IV

n-roj 11-12 (44-45), novembro-decembro 1913, p-oj: 24 + IV

1914

n-ro 1 (46), januaro 1914, p-oj: 16 + IV

n-ro 2 (47), februaro 1914, p-oj: 16

n-ro 3 (48), marto 1914, p-oj: 16 + IV

n-ro 4 (49), aprilo 1914, p-oj: 16 + IV

n-ro 5 (50), majo 1914, p-oj: 16 + IV

n-ro 6 (51), decembro 1914, p-oj: 28 + IV

1915

n-roj 1-2 (52-53), januaro-februaro 1915, p-oj: 16 + IV

n-roj 3-4 (54-55), marto-aprilo 1915, p-oj: 24 + IV

n-ro 5 (56), majo 1915, p-oj: 16 + IV

n-ro 6 (57), junio 1915, p-oj: 16 + IV

n-ro 7 (58), julio 1915, p-oj: 16 + IV

n-ro 8 (59), aŭgusto 1915, p-oj: 16 + IV

n-ro 9 (60), septembro 1915, p-oj: 16 + IV

n-roj 10-11 (61-62), oktobro-novembro 1915, p-oj: 32 + IV

n-ro 12 (63), decembro 1915, p-oj: 16 + IV

1916

n-roj 1-2 (64-65), januaro-februaro 1916, p-oj: 28 + IV

n-ro 3 (66), marto 1916, p-oj: 16 + IV

n-roj 4-5 (67-68), aprilo-majo 1916, p-oj: 20 + IV

n-roj 6-7 (69-70), novembro-decembro 1916, p-oj: 32 + IV

1917

n-roj 1 (71), januaro-aprilo, p-oj: 12 + IV


Suplements, taules de contingut i jarkolektoj

Aquests són els suplements que van aparèixer a Kataluna Esperantisto durant la primera època. Vegeu també els 13 números de Bulteno de Barcelona Stelo, que es publicaren entre juny de 1912 i abril de 1914.


1910

Jarkolekto 1910, p-oj: 160


1911

Literatura Konkurso, aldono al n-ro 11, p-oj: 2

Jarkolekto 1911, p-oj: 192 [161-352]


1912

II Literatura Konkurso, suplemento al n-ro 2 (23), p-oj: 4

III Kongreso de KEF, suplemento al n-ro 6 (27), p-oj: 4

III Kongreso de KEF, suplemento al n-roj 7-8 (28-29), p-oj: 4

III Literatura Konkurso de KEF, suplemento al n-ro 12 (33), p-oj: 4

Tabelo de Enhavo 1912, p-oj: 3

Jarkolekto 1912, p-oj: 196 + 44 kovrilpaĝoj [353-584]


1913

IV Literatura Konkurso de KEF, suplemento al n-roj 44-45, p-oj: 4

Tabelo de Enhavo 1913, p-oj: 3

Jarkolekto 1913, p-oj: 184 + 36 kovrilpaĝoj


1914

V Kongreso de KEF, suplemento al n-ro 5 (50), p-oj: 4

V Kongreso de KEF, suplemento al n-ro 6 (51), p-oj: 4

Tabelo de Enhavo 1914, p-oj: 2

Jarkolekto 1914, p-oj: 118


1915

VI Kongreso de KEF, suplemento al n-ro 9 (60), p-oj: 4

VI Kongreso de KEF, suplemento al n-roj 10-11 (61-62), p-oj: 4

Tabelo de Enhavo 1915, p-oj: 3

Jarkolekto 1915, p-oj: 168 + 36 kovrilpaĝoj


1916

VII Kongreso de KEF, suplemento al n-roj 4-5 (67-68), p-oj: 8

Tabelo de Enhavo 1916, p-oj: 3

Jarkolekto 1916, p-oj: 96 + 16 kovrilpaĝojAclariments tècnics

La Biblioteca Nacional d'Austria va escanejar i posar a disposició com a arxius JPG separats molts números de KE. Aprofitant aquesta important tasca, em reunit aquests arxius en forma més convenient i hem completat la colecció digitalitzant els números que faltaven de la col·lecció completa de la nostra biblioteca. Les revistes es poden descarregar com a PDF que permeten fer cerques gràcies a l'OCR fet amb el programa ABBY Fine Reader. A més, es poden descarregar les taules de contingut i arxius amb les jarkolektoj (coleccions anuals) completes.

Relacionat

Primera època (1910-1917)

Segona època (1921-1923)

Tercera època (1924-1928)

Quarta època (1930-1936)

Cinquena època (1982-)

Altres

Esperantaj Bitoj: «Kataluna Esperantisto (1)»

Esperantaj Bitoj: «Kataluna Esperantisto (2)»

Esperantaj Bitoj: «Kataluna Esperantisto (3)»

Esperantaj Bitoj: «Kataluna Esperantisto (4)»

© Ana M. Molera, 2013-2018