Kataluna Esperantisto (1921-1923)

Al gener de 1921 Kataluna Esperantisto reapareguè. Durant aquesta segona època es van publicar un total de 36 números. Els cinc primers tenien 12 pàgines (més cobertes), però des de juny de 1921 KE esdevingué de nou una publicació de 16 pàgines. Al llarg d'aquest primer any de la segona època, només el darrer número (novembre-desembre) va ser doble.

En 1922 i 1923 es publicaran uns quants números dobles de només 24 o fins i tot 16 pàgines. Les tres jarkolektoj van ser finalment de 174, 172 i 128 pàgines. A més es van publicar suplements il·lustrats i no numerats sobre els congressos catalans i els jocs florals internacionals.

Durant aquesta segona època, Jaume Grau va ser el redactor en cap. S. Alberich Jofrè, Artur Domènech i Romà Guardiet completaren l'equip de redacció.

Cliqueu als enllaços verds per descarregar o llegir els arxius PDF. Consulteu també els afegits i suplements a la part inferior d'aquesta pàgina.

1921

n-ro 1, januaro 1921, p-oj: 12 + IV

n-ro 2, februaro 1921, p-oj: 12 + IV

n-ro 3, marto 1921, p-oj: 12 + IV

n-ro 4, aprilo 1921, p-oj: 12 + IV

n-ro 5, majo 1921, p-oj: 12 + IV

n-ro 6, junio 1921, p-oj: 12 + VIII

n-ro 7, julio 1921, p-oj: 16 + IV

n-ro 8, aŭgusto 1921, p-oj: 20 + IV

n-ro 9, septembro 1921, p-oj: 16 + IV

n-ro 10, oktobro 1921, p-oj: 16 + X

n-roj 11-12, novembro-decembro 1921, p-oj: 32 + VIII

1922

n-ro 1 (13), januaro 1922, p-oj: 20 + IV

n-ro 2 (14), februaro 1922, p-oj: 16 + IV

n-ro 3 (15), marto 1922, p-oj: 16 + IV

n-ro 4 (16), aprilo 1922, p-oj: 16 + IV

n-ro 5 (17), majo 1922, p-oj: 16 + IV

n-roj 6-7 (18-19), junio-julio 1922, p-oj: 24 + IV

n-ro 8-9 (20-21), aŭgusto-septembro 1922, p-oj: 24 + IV

n-roj 10-11 (22-23), oktobro-novembro 1922, p-oj: 24 + VIII

n-ro 12 (24), decembro 1922, p-oj: 16 + IV

1923

n-ro 25, januaro 1923, p-oj: 16 + IV

n-ro 26, februaro 1923, p-oj: 16 + IV

n-ro 27, marto 1923, p-oj: 16 + VIII

n-roj 28-29, junio-julio 1923, p-oj: 32 + VIII

n-roj 30-31, aŭgusto-septembro 1923, p-oj: 16 + IV

n-roj 32-33, oktobro-novembro 1923, p-oj: 16 + IV

n-roj 34-36, decembro 1923, p-oj: 16 + IV


Suplements, taules de contingut i jarkolektoj

Aquests són els suplements que van aparèixer a Kataluna Esperantisto durant la segona època.


1921

VIII-aj Internaciaj Floraj Ludoj, suplemento al n-ro 6 p-oj: 4

IX Kongreso de Kataluna Esperantista Federacio, aliĝilo, suplemento al n-ro 10, p-oj: 2

IX Kongreso de Kataluna Esperantista Federacio, suplemento al n-ro 10, p-oj: 4

IX Kongreso de Kataluna Esperantista Federacio, suplemento al n-ro 11-12, p-oj: 4

Tabelo de Enhavo 1921, p-oj: 3

Jarkolekto 1921, p-oj: 174


1922

Alvoko al la IX-aj Internaciaj Floraj Ludoj, suplemento al n-ro 10-11 (22-23), p-oj: 4

Tabelo de Enhavo 1922, p-oj: 3

Jarkolekto 1922, p-oj: 172


1923

X-a Kongreso de la Kataluna Esperantista Federacio, suplemento al n-ro 27, p-oj: 4

X-a Kongreso de la Kataluna Esperantista Federacio, suplemento al n-ro 28-29, p-oj: 4

Jarkolekto 1923, p-oj: 128Aclariments tècnics

La Biblioteca Nacional d'Austria va escanejar i posar a disposició com a arxius JPG separats molts números de KE. Aprofitant aquesta important tasca, em reunit aquests arxius en forma més convenient i hem completat la colecció digitalitzant els números que faltaven de la col·lecció completa de la nostra biblioteca. Les revistes es poden descarregar com a PDF que permeten fer cerques gràcies a l'OCR fet amb el programa ABBY Fine Reader. A més, es poden descarregar les taules de contingut i arxius amb les jarkolektoj (coleccions anuals) completes.

Relacionat

Primera època (1910-1917)

Segona època (1921-1923)

Tercera època (1924-1928)

Quarta època (1930-1936)

Cinquena època (1982-)

Altres

Esperantaj Bitoj: «Kataluna Esperantisto (1)»

Esperantaj Bitoj: «Kataluna Esperantisto (2)»

Esperantaj Bitoj: «Kataluna Esperantisto (3)»

Esperantaj Bitoj: «Kataluna Esperantisto (4)»

© Ana M. Molera, 2013-2018