Kataluna Esperantisto (1930-1936)

Al juliol de 1930, Kataluna Esperantisto reaparegué com a òrgan bimensual de Kataluna Esperantista Federacio i dels Internaciaj Floraj Ludoj. Ja a la primera página del primer número d'aquesta quarta època, KE reconeix com «autèntics» 71 números de la primera època, 36 números de la segona època i 48 números de la tercera època. KE també contava com a propis els 13 números de Bulteno de la KEF i els 3 números de L'Esperantista Català. Així doncs, el primer número de la quarta època, sota la direcció de Jaume Grau Casas, duu el número 172.

Amb aquest càlcul, l'editorial de KE rebutja categòricament els 9 números de Kataluna Esperantisto publicats entre setembre de 1929 i juny de 1930 sota la direcció de José Anglada.

KE va deixar de publicar-se després del número de maig-juny de 1931 per raons econòmiques, pero reaparegué al gener de 1932. Fins al final de 1932, la «jarkolekto 1930-1932» conté un total de 172 pàgines.

La segona «jarkolekto» es perllonga de fet tres anys (1933-1935). Es van publicar 17 números dobles (la revista no aparegué al novembre-desembre de 1933) amb un total de 296 pàgines.

El primer número de 1936 reinicia la numeració de pàgines. Al llarg de l'any, KE publicà 6 números dobles amb un total de 100 pàgines. L'editorial del número de novembre-desembre de 1936 anuncia una «aturada al camí»:

Les deplorables batalles, que continuen al nostre país per la rebelió feixista, i que tanta sang vessen, ens obliguen a fer una aturada al camí mentre esperem la fi de la guerra.

Cliqueu als enllaços verds per descarregar o llegir els arxius PDF. Consulteu també els afegits i suplements a la part inferior d'aquesta pàgina.

1930

n-ro 172, julio-aŭgusto, p-oj: 16 + IV

n-ro 173, septembro-oktobro, p-oj: 16 + IV

n-ro 174, novembro-decembro, p-oj: 16 + IV

1931

n-ro 175, januaro-februaro, p-oj: 16 + IV

n-ro 176, marto-aprilo, p-oj: 16 + IV

n-ro 177, majo-junio, p-oj: 16 + IV

1932

n-ro 178-179, januaro-februaro, p-oj: 12 + IV

n-ro 180-181, marto-aprilo2, p-oj: 12 + IV

n-ro 182-183, majo-junio, p-oj: 12 + IV

n-ro 184-185, julio-aŭgusto, p-oj: 12 + IV

n-ro 186-187, septembro-oktobro, p-oj: 16 + IV

n-ro 188-189, novembro-decembro, p-oj: 12 + IV

1933

n-ro 190-191, januaro-februaro, p-oj: 16 + IV

n-ro 192-193, marto-aprilo, p-oj: 16 + II

n-ro 194-195, majo-junio, p-oj: 16

n-ro 196-197, julio-aŭgusto, p-oj: 32 + IV

n-ro 198-199, septembro-oktobro, p-oj: 16

1934

n-ro 200-201, januaro-februaro, p-oj: 16

n-ro 202-203, marto-aprilo, p-oj: 16

n-ro 204-205, majo-junio, p-oj: 16

n-ro 206-207, julio-aŭgusto, p-oj: 16

n-ro 208-209, septembro-oktobro, p-oj: 16

n-ro 210-211, novembro-decembro, p-oj: 16

1935

n-ro 212-213, januaro-februaro, p-oj: 16 + IV

n-ro 214-215, marto-aprilo, p-oj: 16

n-ro 216-217, majo-junio, p-oj: 16

n-ro 218-219, julio-aŭgusto, p-oj: 20 + IV

n-ro 220-221, septembro-oktobro, p-oj: 20

n-ro 222-223, novembro-decembro, p-oj: 16

1936

n-ro 224-225, januaro-februaro, p-oj: 16 + IV

n-ro 226-227, marto-aprilo, p-oj: 16

n-ro 228-229, majo-junio, p-oj: 20 + IV

n-ro 230-231, julio-oktobro, p-oj: 32 + VIII

n-ro 232-233, novembro-decembro, p-oj: 16 + II


Aldonoj kaj Jarkolektoj

Jarkolekto 1930-1932, p-oj: 172 + XLVIII (50,2 MB)
Jarkolekto 1933-1935, p-oj: 296 + XXIV (74,3 MB)
Jarkolekto 1936, p-oj: 100 + XVIII (29,8 MB)
XVI Esperanto-Kongreso kaj XV Internaciaj Floraj Ludoj, Vendrell, 1933, p-oj: 8 (5,4 MB). La bildpaĝoj aperis en la numeroj 190-191 kaj 196-197.
XVII Esperanto-Kongreso, Ripoll, 1935, p-oj: 8 (5 MB). La bildpaĝoj aperis en la numeroj 216-217 kaj 218-219.
XVIII Esperanto-Kongreso, Manresa 1936, p-oj: 12 (8,4 MB). La bildpaĝoj aperis en la numeroj 228-229 kaj 230-231


Aclariments tècnics

La Biblioteca Nacional d'Austria va escanejar i posar a disposició com a arxius JPG separats molts números de KE. Aprofitant aquesta important tasca, em reunit aquests arxius en forma més convenient i hem completat la colecció digitalitzant els números que faltaven de la col·lecció completa de la nostra biblioteca. Les revistes es poden descarregar com a PDF que permeten fer cerques gràcies a l'OCR fet amb el programa ABBY Fine Reader. A més, es poden descarregar les taules de contingut i arxius amb les jarkolektoj (coleccions anuals) completes.

Relacionat

Primera època (1910-1917)

Segona època (1921-1923)

Tercera època (1924-1928)

Quarta època (1930-1936)

Cinquena època (1982-)

Altres

Esperantaj Bitoj: «Kataluna Esperantisto (1)»

Esperantaj Bitoj: «Kataluna Esperantisto (2)»

Esperantaj Bitoj: «Kataluna Esperantisto (3)»

Esperantaj Bitoj: «Kataluna Esperantisto (4)»

© Ana M. Molera, 2013-2018