Kataluna Esperantisto (1924-1928)

Després d'un breu parèntesi, Kataluna Esperantisto va reaparèixer al juliol de 1924 amb un doble número centrat en el recent congrès de Vic. Al llarg d'aquesta tercera època, i fins l'agost de 1928, es publicaren un total de 48 números. La numeració no es va interrompre fins desembre de 1926 (458 pàgines en total). Les jarkolektoj de 1927 i 1928 tornaren a una numeració independent, amb un total de 172 i 120 pàgines respectivament. El darrer número d'aquesta tercera època es publicà en agost, poc abans del Congrés de Vinaroç de setembre de 1928.

Delfí Dalmau, nou president de KEF, encapçalà un equip de redacció en el que també participaren Sebastià Alberich, Sebastià Chaler, Ramon Marsà, Artemi Barba, Francesc Pérez, Josep Alberich, Joan Gili, Jaume Herp i Marian Solà.

A partir de març de 1925, l'equip de redacció es reduí a Sebastià Alberich, Delfí Dalmau i Marian Solà. Isidre Torrents va substituir Solà en el doble número 15-16 de setembre-octubre de 1925, però fou posteriorment substituït per Jaume Herp des del número 21.

Des de juny-juliol de 1926, Sebastià Alberich apareix amb el càrrec de director. Des de el número 37 (agost de 1927) y fins al final d'aquesta tercera època, el director fou Marian Solà.

Cliqueu als enllaços verds per descarregar o llegir els arxius PDF. Consulteu també els afegits i suplements a la part inferior d'aquesta pàgina.

1924

n-roj 1-2, julio-aŭgusto 1924, p-oj: 24 + X

n-roj 3-4, septembro-oktobro 1924, p-oj: 24 + IV

n-roj 5-6, novembro-decembro 1924, p-oj: 24 + IV

1925

n-roj 7-8, januaro-februaro 1925, p-oj: 24 + VI

n-ro 9, marto 1925, p-oj: 20 + IV

n-ro 10, aprilo 1925, p-oj: 20 + IV

n-ro 11, majo 1925, p-oj: 16 + VI

n-roj 12-13-14, junio-julio-aŭgusto 1925, p-oj: 52 + IV

n-roj 15-16, septembro-oktobro 1925, p-oj: 32 + IV

n-roj 17-18, novembro-decembro 1925, p-oj: 32 + IV

1926

n-ro 19, januaro 1926, p-oj: 16 + IV

n-ro 20, februaro 1926, p-oj: 16 + IV

n-ro 21, marto 1926, p-oj: 16 + IV

n-ro 22, aprilo 1926, p-oj: 16 + IV

n-ro 23, majo 1926, p-oj: 22 + IV

n-ro 24, junio-julio 1926, p-oj: 32 + IV

n-ro 25, aŭgusto 1926, p-oj: 16 + IV

n-roj 26-27, septembro-oktobro 1926, p-oj: 24 + IV

n-ro 28, novembro 1926, p-oj: 16 + IV

n-ro 29, decembro 1926, p-oj: 16 + IV

1927

n-ro 30, januaro 1927, p-oj: 16 + IV

n-ro 31, februaro 1927, p-oj: 16 + IV

n-ro 32, marto 1927, p-oj: 16 + IV

n-ro 33, aprilo 1927, p-oj: 16 + IV

n-ro 34, majo 1927, p-oj: 16 + IV

n-roj 35-36, junio-julio 1927, p-oj: 32 + IV

n-ro 37, aŭgusto 1927, p-oj: 16 + IV

n-roj 38-39, septembro-oktobro 1927, p-oj: 24 + IV

n-ro 40-41, novembro-decembro 1927, p-oj: 24 + IV

1928

n-ro 42, januaro 1928, p-oj: 16 + IV

n-ro 43, februaro 1928, p-oj: 16 + IV

n-ro 44, marto 1928, p-oj: 16 + IV

n-ro 45, aprilo 1928, p-oj: 16 + IV

n-ro 46, majo-junio 1928, p-oj: 24 + IV

n-ro 47, julio 1928, p-oj: 16 + IV

n-ro 48, aŭgusto 1928, p-oj: 16 + VIII


Suplements i jarkolektoj

Aquests són els suplements que es van publicar a Kataluna Esperantisto al llarg de la tercera època.


1924

XI-a Kongreso de la Kataluna Esperantista Federacio, suplemento al n-roj 1-2 p-oj: 4
Jarkolekto 1924, p-oj: 72 + 20


1925

La scenurbo de la XIIa Kongreso de la Kataluna Esperantista Federacio, kaj de la XIa Floraj Ludoj, suplemento al n-roj 7-8 p-oj: 4
Jarkolekto 1925, p-oj: 196 + 34 [73-268]


1926

Jarkolekto 1926, p-oj: 190 + 40 [269-458]


1927

Jarkolekto 1927, p-oj: 172 + 44


1928

XV-a Kongreso de la Esperantista Federacio, suplemento al n-ro 48 p-oj: 4
Jarkolekto 1928, p-oj: 120 + 40Aclariments tècnics

La Biblioteca Nacional d'Austria va escanejar i posar a disposició com a arxius JPG separats molts números de KE. Aprofitant aquesta important tasca, em reunit aquests arxius en forma més convenient i hem completat la colecció digitalitzant els números que faltaven de la col·lecció completa de la nostra biblioteca. Les revistes es poden descarregar com a PDF que permeten fer cerques gràcies a l'OCR fet amb el programa ABBY Fine Reader. A més, es poden descarregar les taules de contingut i arxius amb les jarkolektoj (coleccions anuals) completes.

Relacionat

Primera època (1910-1917)

Segona època (1921-1923)

Tercera època (1924-1928)

Quarta època (1930-1936)

Cinquena època (1982-)

Altres

Esperantaj Bitoj: «Kataluna Esperantisto (1)»

Esperantaj Bitoj: «Kataluna Esperantisto (2)»

Esperantaj Bitoj: «Kataluna Esperantisto (3)»

Esperantaj Bitoj: «Kataluna Esperantisto (4)»

© Ana M. Molera, 2013-2018