Árpád Máthé (1936-2015)


El 14 de setembre de 2015, després d'una llarga enfermetad, va traspassar a Budapest el doctor Árpád Máthé. Havia nascut a Hongria el 8 de novembre de 1936. Máthé es va doctorar en química y va donar clases a la Universidad de Budapest.

Esperantista entusiasta, també va impartir classes a la secció d'esperanto de la Facultat de Filologia de ELTE y va donar conferències a la Internacia Kongresa Universitato durant els congressos de Roterdam (1988), Brighton (1989) i Viena (1992).

Máthé, coleccionista inesgotable i esplorador de la bibliografia en esperanto, es va unir als catalans Rafael Hernández i Ana Molera per crear el grup d'estudi Rondo Takács (anomenat així en honor al compilador del primer Katalogo de la Esperanta gazetaro) l'any 1987. Al 1992 la Rondo va editar l'obra Inventaro de planlingvistikaj periodaĵoj i un any més tard va començar a publicar-se Periodaĵoj. L'obra magna del grup es sens dubte el monumental Bibliografio de periodaĵoj en aŭ pri Esperanto que recull més de catorze mil referències de publicacions periòdiques en esperanto o sobre aquesta llengua.

Signatura d'Árpád Máthé al llibre de visites del grup esperantista de Moià.

Máthé va visitar Catalunya per darrer cop al 2007 per donar una conferència sobre la història de les publicacions en esperanto y el treball de Rondo Takács durant la Internacia Esperanto-Semajno de la Kulturo kaj Turismo a Tossa de Mar.

Documents adjunts

Periodaĵoj, n. 1 (julio 1993)

Árpád Máthé: «Bibliografio de periodaĵoj en aŭ pri Esperanto», Detlev Blanke (comp.): Planlingvaj bibliotekoj kaj novaj teknologioj (2007)

Árpád Máthé: «Bibliografio de la Esperanto-periodaĵoj», Memorlibro. Kolekto de la prelegoj dum la solena internacia konferenco organizita okaze de la tridekjariĝo de la universitata fako Esperantologio (Budapest, 17/18-04-1997)

Árpád Máthé: Listo de E-bibliotekoj, 1992

© Ana M. Molera, 2013-2018