Informa Bulteno (1936-1938)

En julio 1937, unu jaro post la eksplodo de hispana enlanda milito, aperis la numero 1 de Informa Bulteno. Tamen en la gazetkapo oni legas «II-a Jaro»-n. La unua paĝo klarigas la kialon:

Kamaradoj, per tiu ĉi numero «INFORMA BULTENO» enpaŝas novan periodon. Ĝis nun ĝi aperadis ciklostilita. Ek de nun ĝi jam aperados presita. Dank'al la kontribuado de A. I. T. (Internacia Laborista Asocio). Do, kiel vi vidas, ni entreprenas ĉion eblan pri la plibonigo de «INFORMA BULTENO».

Do, pri tiuj unuaj ciclostilitaj numeroj, neniu spuro restas. Informa Bulteno aperadis dufoje monate ĝis 1938.

Okaze de la SAT-kongreso en Barcelono en aŭgusto 2019, Biblioteko Molera enretigas kelkajn periodaĵojn el sia kolekto pri la hispana enlanda milito.

Bibliografio de Periodaĵoj en aŭ pri Esperanto enhavas jenan ŝlipon pri Informa Bulteno.

5670. Informa Bulteno. Internacia Laborist-Asocio (AIT). Confederación Nacional del Trabajo. Nacia Konfederacio de l' Laboro (CNT). Federacion Anarquista Iberica. Iberia Anarkista Federacio (FAI). Barcelona (CAT, ES), 1936 - 1938, 8 p. 33x23, presita, ilustrita. IEMW 703.592-C.Esp-1. GEBAA (328). [3333, 3432].


1937

n-ro 1, 10 julio 1937, 8 p.

n-ro 2, 25 julio 1937, 8 p.

n-ro 3, 10 aŭgusto 1937, 8 p.

n-ro 4, 25 aŭgusto 1937, 8 p.

n-ro 5, 10 septembro 1937, 8 p.

n-ro 6, 25 septembro 1937, 8 p.

n-ro 7, 10 oktobro 1937, 8 p.

n-ro 8, 25 oktobro 1937, 8 p.

n-ro 9-10, 25 novembro 1937, 16 p.

n-ro 11, 10 decembro 1937, 8 p.

n-ro 12, 25 decembro 1937, 8 p.

1938

n-ro 13, 10 januaro 1938, 8 p.

n-ro 14, 23 januaro 1938, 8 p.


Jarkolektoj

Jarkolekto 1937-1938, 112 p.

Bitigitaj gazetoj

Kataluna Esperantisto

Kolektado

Bulteno de Barcelona Stelo

Orienta Azio

Argentina Esperantisto

La Suno Hispana

Popola Fronto

Informa Bulteno

Comissariat de Propaganda

Proleta Voĉo

Fenikso kaj La Verda Lupeo

Voĉo de kuracistoj

© Ana M. Molera, 2013-2018