Proleta Voĉo (1932-1938)

Proleta Voĉo, presorgano de Prolet-Esperantista Unio de Iber-Amerikaj Landoj (PUIL) aperis hispane kaj esperante de aŭgusto 1932 ĝis januaro 1938.

En Biblioteko Molera konserviĝas 8 numerojn (nun bitigitaj) el la jaroj 1932 ĝis 1938.

Bibliografio de Periodaĵoj en aŭ pri Esperanto enhavas jenan ŝlipon.

11265. Proleta Voĉo. Monata dulingva bulteno de laborista ligo. Oficiala organo de Prolet-Esperantista Unio de Iber-Amerikaj Landoj (P.U.I.L.). Barcelona (CAT, ES), aŭg. 1932- jan./ febr.1938. 4 p. 33x24, presita. Adm. Sekretario de P.U.I.L. La unua n-ro el 1938 estas la 41-a. IEMW 705.345-D.Esp. [6617]. Ili sur la kovropaĝo mencias la gazeton Dua Epoko, 4-a (7) Jaro aperis en Jan.- febr. 1938. Kiel ni komprenu tiun ĉi?


1932

n-ro 1, 10 aŭgusto, 4 p.

n-ro 2, septembro-oktobro, 5 p.

n-ro 3-4, novembro-decembro, 4 p.

1933

n-ro 5, septembro-oktobro, 5 p.

1934

n-ro 16-19, novembro-januaro, 4 p.

n-ro 28-29, septembro-oktobro, 7 p.

1937

n-ro 4, novembro-decembro, 4 p.

1938

n-ro 1, januaro-februaro, 4 p.

Bitigitaj gazetoj

Kataluna Esperantisto

Kolektado

Bulteno de Barcelona Stelo

Orienta Azio

Argentina Esperantisto

La Suno Hispana

Popola Fronto

Informa Bulteno

Comissariat de Propaganda

Proleta Voĉo

Fenikso kaj La Verda Lupeo

Voĉo de kuracistoj

© Ana M. Molera, 2013-2018